สสจังหวัดปทุมฯ ออกมาตรการป้องวัววิด ย้ำประชาชน ล้างมือเสมอๆ-ใส่หน้ากากอนามัย 100%


สสจังหวัดปทุมฯ ออกมาตรการป้องวัววิด ย้ำประชาชน ล้างมือเสมอๆ-ใส่หน้ากากอนามัย 100%
วันที่ 26 เดือนธันวาคม นายจังหวัดสุรินทร์ สืบซึ้ง หมอสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ออกประกาศที่ทำการสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนสำหรับเพื่อการคุ้มครองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรที่นา 2019 (COVID-19) บอกว่า
จากที่ ได้มีเหตุการณ์การแพรระบาดของเชื้อไวรัสวัวโรท้องนา 2019 (COVID-19) จากจังหวัดสมุทรสาคร แล้วก็การแพร่ระบาดร้ายแรงขึ้นในหลายจังหวัด ที่ทำการสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ได้กำหนดมาตรการเร่งด่วนสำหรับในการควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี นั้น
1.สถานที่สักลอบเล่นการเดิมพัน บริษัท ขนส่ง จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 2.สถานที่ลักลอบเล่นการเดิมพัน ข้างหลังร้านค้านำชัย พัทยาเหนือ อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี3.สถานที่ลักลอบเล่นการเดิมพันอื่นใดที่บางทีอาจรอดพ้นจากการกวดจับขันของทางการ ที่มีผู้เดินทางมาจากสถานที่ในข้อ 1 รวมทั้งข้อ 2 เข้าไปเล่นการเดิมพันหรือทำกิจกรรมอื่นใด
ถ้าเกิดเจออาการทางระบบฟุตบาทหายใจ ไข้ ไอ น้ำมูก หรือมีลักษณะอาการหอบอ่อนเพลีย ด้านใน 14 วัน ตั้งแต่แมื่อวันที่เข้าไปสถานที่ดังที่กล่าวมาข้างต้น ให้แยกกักบริเวณจากคนอื่น ใส่หน้ากากอนามัย แล้วก็ไปพบหมอตรวจรักษา พร้อมกับให้ความเป็นมาสัมผัสหรือเข้าไปอยู่สถานที่เสี่ยงร่วม ขณะเดียวกันกับผู้ติดโรควัววิด-19
ที่ทำการสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ขอเน้น ให้ราษฎรทุกคนได้กระทำตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดบ่อย รักษาระยะห่างทางด้านสังคม ใส่หน้ากากอนามัย 100% ล้างมือเป็นประจำสแกนแอพพลิเคชั่นไทยชนะ เพื่อคุ้มครองการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไรัสวัวโรทุ่งนา 2019 (COVD-19) และก็สามารถว่ากล่าวตตามผู้สัมผัสผู้ติดโรคได้อย่างมีคุณภาพ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *