ราชภัฏควรจะบูลลี่หรือเปล่า…


นักเขียนเฉลิมพล พลมุข
ราชภัฏควรจะบูลลี่หรือเปล่า…
คุณภาพชีวิตที่ดีของคนภายในชาติบ้านเมืองนั้นๆระบบการศึกษาเล่าเรียนเป็นเลิศปัจจัยสำคัญสำคัญยิ่งของรัฐบาลที่ได้มองเห็นถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพลเมืองทั้งยังร่างกาย สุขภาพ จิตใจ ปัญญาวิชาความรู้ความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในชีวิตรวมถึงระบบคุณความดี ศีลธรรม คุณธรรมอันดีเพื่อนำไปสู่การพัฒนาชาติบ้านเมืองในบริบทต่างๆ
ข้อมูลหรือข่าวสารที่ถูกพรีเซนเทชั่นในสื่อต่างๆอีกทั้งในประเทศและก็ต่างชาติหนึ่งก็คือ การให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลของ พล.อำเภอประวิตร วงษ์กาญจน์ รองนายกฯในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชากรเมือง (พปชราชการ) ถึงความเหมาะสมของ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ รองเลขาธิการพรรค พปชราชการ พล.อำเภอประวิตเกลื่อนกลาดล่าวว่า นายชัยวุฒิจบปริญญาโทวิศวะ จุฬาลงมือณ์มหาวิทยาลัย ก่อนที่จะถามนักข่าวว่า “คุณจบอะไร คุณจบมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือ” (ความเห็นชนรายวัน 18 เดือนมีนาคม 2564 หน้า 15)
ภายหลังจากการสัมมนา คณะรัฐมนตรี พล.อำเภอประวิตรได้ให้สัมภาษณ์อีกทีถึงกระแสดราม่าถึงคำและก็ประโยคดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ก็เลยได้คำตอบที่ว่า “ได้แจกแจงไปแล้ว…” และก็ถูกถามจากนักข่าวอีกรอบถึงการมิได้มีเจตนาบูลลี่คนเรียนราชภัฏใช่หรือเปล่า เขาได้ตอบว่า “ไม่มีผมมิได้ว่าอะไรหรอก ผมแหย่นักข่าว…”
คำกล่าวหรือสีหน้าของบุคคลสาธารณะในระดับการจัดการชาติบ้านเมือง เสมอเหมือนดอกไม้รวมทั้งหอกกระบี่ปืนหน้าผาธนูที่เป่าลมออกมาจากปากมีอีกทั้งผลในด้านที่ดีและก็ตรงกันข้าม พวกเราท่านที่ได้ติดตามข่าวการบ้านการเมืองโดยในหลายวาระและก็ช่องทางได้มีคำพูดคำจากท่านดังที่กล่าวถึงมาแล้ว อาทิเช่น “ไม่ทราบ ไม่รู้เรื่อง ไม่รู้เรื่อง, ไม่มี ไม่มี ไม่มี, เป็นผู้มีอำนาจอะไร เพียงแค่เดินยังไม่ไหว…”
คำกล่าวที่ว่า “คุณจบอะไร คุณจบมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือ…” ถ้าพวกเราท่านได้มองเห็นถึงการสัมภาษณ์อีกทั้งสีหน้าท่าทาง ลีลา ภาษาและก็การติดต่อสื่อสาร ข้อสรุปหนึ่งที่คนจำนวนไม่น้อยจะอดนึกถึง การบูลลี่ (Bully) เป้าหมายถึงผู้กระทำลั่นแกล้ง เย้าแหย่แรง ป้ายสี ยุ เย้ยหยัน นินทา ทำให้คนอื่นๆเจ็บทั้งยังกาย จิตใจแล้วก็อื่นๆรวมทั้งเป็นการปฏิบัติที่ไม่ดีให้อีกข้างได้รับความกระทบกระเทือนจิตใจ
ความหมายของคำดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้หลบซ่อนถึงสิ่งที่คนที่ได้รับทราบถึงการมีทัศนคติที่ไม่ปรารถนาไปยังผู้รับสาร การพูดหรือแสดงออกของบุคคลในระดับหัวหน้าของประเทศจะอยู่ในความจำของทั้งยังสื่อและก็บุคคลที่ได้รับผลพวงไปอีกนานมาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีอยู่อีกทั้งในกรุงเทพฯแล้วก็จังหวัดต่างๆทั่วทั้งประเทศจากปริมาณ 41 ที่และก็ในตอนนี้มีปริมาณ 38 ที่ ตอนแรกหลายที่ได้ความก้าวหน้ามาจากสถานที่เรียนฝึกฝนคุณครู สถานที่เรียนการบ้านการเรือน แล้วมาเป็นวิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏและก็มาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏในตอนนี้ ซึ่งได้มี พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ให้ไว้เมื่อวันที่ 10 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช2547 ปริมาณ 70 มาตรา ในมาตรา 8 ได้กำหนดให้มีหน้าที่รับผิดชอบ เป็นต้นว่า ค้นหาความเป็นจริงเพื่อสู่ความเป็นยอดทางด้านวิชาการบนเบื้องต้นของภูมิปัญญาพื้นเมือง ผลิตบัณฑิตที่มีความเข้าใจคู่คุณความดี สำนึกในความเป็นอิสระย สร้างเสริมสำนึก คุณประโยชน์ ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมเขตแดนของชาติ ศึกษาสร้างเสริมความแข็งแกร่งของหัวหน้าชุมชน ศาสนา นักการเมือง…
รวมทั้งสร้างสามัญสำนึกระบบประชาธิปไตย คุณงามความดี จรรยาบรรณ สร้างความแข็งแกร่งในวิชาชีพอาจารย์ การสร้างและก็ปรับปรุงอาจารย์ พนักงานด้านการศึกษาในวิชาชีพชั้นสูง การร่วมแรงช่วยเหลือเจือจานกันระหว่างชุมชน หน่วยงานดูแลแคว้น หน่วยงานอื่นอีกทั้งในแล้วก็ต่างถิ่น การพัฒนาเทคโนโลยีท้องถิ่น เทคโนโลยีรุ่นใหม่ บำรุงทรัพยากรธรรมชาติ ทำการค้นคว้าสืบต่อโครงงานสาเหตุจากความคิด เพื่อการพัฒนาเขตแดนรวมทั้งชุมชน
หน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีตัวตนอยู่ในตอนนี้เป็นอันมากหลักแล้วก็สำคัญของชาติบ้านเมืองในบริบทต่างๆอย่างรอบด้านทั้งยังการจัดการเรียนรู้ อาทิเช่น หลายที่เปิดการศึกษาเล่าเรียนตั้งแต่โรงเรียนสาธิตระดับวัยเยาว์ ประถมศึกษา มัธยม ไปจนกระทั่งระดับบัณฑิตศึกษาก็คือปริญญาเอก นายกที่ประชุมรวมทั้งผู้ตัดสินที่ประชุมมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คนจำนวนไม่น้อยได้รับเกียรติยศจากนายทหารระดับที่ค่อนข้างสูงของกองกองทัพ ในรอบหนึ่งปีมีปริมาณบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในปริมาณหลายแสนคน ในสมัยก่อนก่อนหน้าที่ผ่านมารวมทั้งตอนนี้เหล่าชาวราชภัฏรู้สึกภูมิใจที่พระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ 10 ท่านท่านได้เสด็จฯไปพระราชทานปริญญาให้เหล่าบัณฑิตราชภัฏโดยตลอดมาในหลายทศวรรษ
ข้อสรุปหนึ่งเหล่าบรรดา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกทั้งฝ่ายรัฐบาลรวมทั้งฝ่ายค้าน สมาชิกวุฒิสภารัฐมนตรีหลายท่านสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ หรือวิทยาลัยครูในสมัยเก่าก็มีอยู่คนไม่ใช่น้อย ปริมาณนิสิตเก่าที่จบจากโรงเรียนสาธิตในระดับมัธยมปลายหลายๆคน ไปศึกษาต่อในระดับค่อนข้างสูงขึ้นเป็นพนักงานสำคัญของชาติ เช่น หมอ วิศวกร สถาปัตยกรรมศาสตร์ เหล่าบัณฑิตหรือนิสิตเก่าหลายท่านไปรับราชการเป็นอาจารย์ คุณครูหรือมีตำแหน่งในระดับผู้อำนวยการสถานที่เรียนอยู่ทั่วราชอาณาจักร บางบุคคลบรรลุผลสำเร็จในชีวิตสำหรับการทำธุรกิจที่เกี่ยวกับชุมชนแล้วก็เขตแดนที่เอื้อต่อระบบการเรียนในภารกิจของมหาวิทยาลัย
การบูลลี่ที่อยู่ในระดับทั้งยังสังคมโลกรวมทั้งประเทศต่างๆทั้งยังการเหยียดสีผิว เชื้อชาติ ศาสนา จารีตประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อถือ การเล่าเรียนทั้งยังจากความนึกคิด ความเชื่อถือ วิชาความรู้ ทัศนคติที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตส่งผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบัน บ่อยครั้งครากลายเป็นความขัดแย้งกันตั้งแต่ระดับบุคคลไปถึงระดับประเทศชาติและก็ภูมิภาคของโลก อะไร สิ่งใดที่หัวหน้าของประเทศจะจะต้องใช้ทั้งยังศาสตร์รวมทั้งศิลปสำหรับเพื่อการครอบครองใจคนตลอดทั้งชาติไปตลอดรอดฝั่งอย่างน่าชม
กรณีดังที่กล่าวถึงมาแล้วสัมพันธ์ผู้สื่อข่าวคนเขียนข่าวที่เมืองไทย ได้ออกคำชี้แจงที่หัวหน้าของรัฐบาลควรจะให้เกียรติแก่สื่อมวลชนทั้งยังในกรณีที่ พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์อร่อย นายกฯ ฉีดฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ใส่สื่อมวลชนที่นั่งอยู่แถวหน้าวันหลังการลงข่าว รวมทั้งกรณีของ พล.อำเภอประวิตร วงษ์กาญจน์ แม้ว่าสองกรณีดังที่กล่าวผ่านมาแล้วได้รับการขออภัยในเวลาถัดมาก็ตาม ข้อคิดเห็นหนึ่งที่พวกเราท่านเข้าถึงได้ก็คือ ผู้ถูกถามมีสิทธิที่จะไม่ยอมรับจากการตอบปัญหานั้นๆ
การตอบกลับของภาวะความเป็นผู้นำในระดับประเทศถูกเห็นว่าเป็นการเพิ่มการขัดกันในสังคม การไม่ยกย่องและก็ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ผู้ทำงานด้านสื่อก็อยากข้อพิสูจน์สำหรับการเสนอต่อราษฎร อะไรสิ่งใดเป็นความเหมาะสม ควรจะ-มิควร ดี-เลวทราม ถูก-ไม่ถูก เวลาเดียวกันชาติบ้านเมืองสำหรับการนำของรัฐบาลก็ปรารถนาความสมัครสมานสามัคคีของคนภายในชาติบ้านเมืองที่จะต้องเดินตามรัฐธรรมนูญแล้วก็แผนที่มีความสำคัญในการรบชาติยี่สิบปี…
การลบหลู่ดูหมิ่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้าเกิดมีต้นเหตุจากราษฎรกับประชาชนทั่วๆไปบางทีอาจจะมองเสมือนว่า เป็นความขัดใจหรือไม่ตรงกันระหว่างบุคคลที่ไม่ได้ส่งผลเสียในรูปภาพกว้าง แม้กระนั้นถ้าหากเป็นการกระทำการบูลลี่จากระดับหัวหน้าของประเทศไปยังภาพรวม กรณีสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือ… มองเสมือนว่าจะเป็นบาปติดตัวอีกทั้งระดับเจ้ากระทรวงในตอนนี้ก็คือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้าและก็สิ่งใหม่ ประธาน คุณครูคุณครู ข้าราชการรวมถึงบุคคลที่ได้เล่าเรียนเรียนจบจากสถาบันดังกล่าวมาแล้วข้างต้นไปแล้วในอดีตกาล ปัจจุบันนี้และก็มีผลไปถึงภาพลักษณ์ในอนาคต ที่ใครกันแน่ หน่วยงานใดจักรับไม่ถูกถูกใจต่อการบูลลี่ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นได้
ความจริงหนึ่งที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏอยู่ทั้งประเทศปัจจุบันนี้ก็คือ อัตรากำลังหรือรูปร่างของเจ้าหน้าที่รัฐรวมทั้งบุคลากรมหาวิทยาลัยมีรูปทรงอยู่ในนัยสำคัญ คือบุคลากรมหาวิทยาลัยผู้คนจำนวนมากมีความรู้ทั้งยังเรียนจบในระดับบัณฑิตศึกษา มีตำแหน่งทางด้านวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ มีบทบาทความรับผิดชอบสำหรับในการบริหารกิจการค้ามหาวิทยาลัยอีกทั้งคณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี รองอธิการบดีหรืออธิการบดีที่จะจะต้องสืบต่อระบบงานได้เดินหน้าไปได้อย่างยอดเยี่ยม ท่ามกลางความไม่ลงรอยกันด้านในหน่วยงาน อีกทั้งการร้องทุกข์ต่อศาลปกครองในคดีต่างๆและก็ความไม่ลงรอยกันในเชิงความนึกคิด แผนการในระดับที่ค่อนข้างสูงที่ควบคุม ดูแลดูแลทั้งยังระบบและงบประมาณสำหรับการบริหารจัดแจง
ราชภัฏ เป็นนามพระราชทานของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แล้วส่งผ่านการสืบทอดต่อยอดมาถึงพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 องค์ปัจจุบันนี้ นามดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นซึ่งก็คือ “คนของกษัตริย์ หรือนักปราชญ์ของพระมหากษัตริย์” เราของแผ่นดิน องคมนตรีหลายๆคนได้เป็นตัวแทนสำหรับในการติดตามงานของราชภัฏที่จะต้องปฏิบัติงานเพื่อเขตแดนชุมชนไทยจากทั่วราชอาณาจักร นามนี้จะอยู่ในแผ่นดินที่สุวรรณภูมินี้ไปชั่วนิจนิรันดร์…