มท. ตั้งหัวหน้าที่ทำการจังหวัด- ขรก.ช่ำชองการพิเศษ 123 ราย

มท. ตั้งหัวหน้าที่ทำการจังหวัด- เลื่อนตำแหน่งเชี่ยวชาญการพิเศษ 123 ราย
ช่วงวันที่ 22 ก.ค. ผู้รายงานข่าวแถลงการณ์ว่านายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ลงชื่อประกาศคณะกรรมการพิจารณาเพื่อใคร่ครวญคนที่ควรลงบัญชีรายนามผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อตั้งให้ครอบครองตำแหน่งชนิดอำนวยการระดับค่อนข้างสูง ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปริมาณ 40 ราย

ยิ่งกว่านั้นนายสุทธิดงษ์ จุลรุ่งโรจน์ ปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ประธานอำเภอกุมภาพันธ์สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย เซ็นชื่อประกาศรายนามผู้ได้รับการคัดสรรสำหรับเพื่อการประเมินบุคคลให้เข้ารับการวัดผลงานเลื่อนตำแหน่งแต่งให้ครอบครองตำแหน่งจำพวกวิชาการ ระดับช่ำชองการพิเศษ รวม 83 ตำแหน่ง
 
 

 

ยิ่งไปกว่านี้นายสุทธิดงษ์ จุลรุ่งโรจน์ ปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ประธานอำเภอเดือนกุมภาพันธ์สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย เซ็นชื่อประกาศรายนามผู้ได้รับการคัดสรรสำหรับในการประเมินบุคคลให้เข้ารับการวัดผลงานเลื่อนฐานะตั้งให้ครอบครองตำแหน่งชนิดวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญการพิเศษ รวม 83 ตำแหน่ง