ด่วน! โปรดเกล้าฯแล้ว 2 ข้อบังคับลูก มีผลบังคับใช้ นับถอยหลังสู่การเลือกตั้ง

ด่วน! โปรดเกล้าฯแล้ว 2 ข้อบังคับลูก มีผลบังคับใช้ นับถอยหลังสู่การเลือกตั้ง
ตอนวันที่ 28 เดือนมกราคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ปรับแก้เพิ่มอีกข้อบังคับประกอบรัฐธรรมนูญกล่าวถึงการเลือกตั้ง ผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช2566 แล้วก็ข้อบังคับประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช2566
คลิกอ่าน : สรุป  ‘สาระสำคัญ’ บังคับใช้ ข้อบังคับลูกลงคะแนนเสียง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร-พรรคการเมือง
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส.
(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช2566 https://ratchakitcha.soc.go.th/pdfdownload?id=140A007N0000000000100
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญกล่าวถึงพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช2566 https://ratchakitcha.soc.go.th/pdfdownload?id=140A007N0000000001300