คุณพระพุทธเจ้าครอบจักรวาล! “อาคมบารมี 30 ทัศ หลวงพ่อรักษา” สวดมนตร์แล้วดี

 

 
“เวทมนตร์คาถาบารมี 30 ทัศ” หรือ “พระสมท้วงติงสบารมี” คือ พระบารมีสามสิบถ้วน เที่ยงธรรมพิเศษหมวดหนึ่งชื่อว่า “พุทธมือที่ธรรม” ซึ่งเป็นพระบารมีที่พระพุทธเจ้าทุกๆท่านทรงบำเพ็ญหมั่นเพียรจวบจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้า แบ่งได้เป็น 3 ขั้นใหญ่ๆร่วมกันหมายถึงบารมีเบื้องต้น 10 (บารมี) บารมีขั้นกึ่งกลาง 10 (อุปบารมี) และก็บารมีลำดับสูงสุด 10 (ปรมัตถบารมี) รวมเป็น บารมี 30 ประการ เช้าใจกันว่า การบำเพ็ญบารมี 30 ทัศจะนำมาซึ่งการทำให้อุดมไปด้วยอำนาจศักดิ์สิทธิ์คุณเหลือคณานับ เพราะว่าเป็นมหามงคลสุดจะบรรยาย
 
สาเหตุของเวทมนตร์คาถาบารมี 30 ทัศ

แรกเริ่มตำรับวิชาบารมี 30 ทัศ เป็นหนังสือเรียนของพระโบราณจารย์สมัยเก่าตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชบุรี มีจารึกไว้ว่า “พระเวทวิชาบารมี 30 ทัศ” หรือ “พระบารมี 30 ทัศ” มีอุปเท่ห์เป็น “คุณพระพุทธเจ้าครอบจักรวาล” ใช้ได้ดีทุกด้าน
 
โบราณจารย์ยังกล่าวไว้อีกด้วยว่า คาถาอาคมบารมี 30 ทัศเป็นพระมนต์ที่สมเด็จพระพระราชามหาราช ทรงศึกษามาจากสมเด็จพระเนาวรัตน์ วัดป่าแก้ว แล้วนิมนต์ก่อนทำยุทธหัตถีกับมหาอุปราชา จนกระทั่งทรงกู้เอกราชและก็ป้องกันประเทศไว้ได้
 
ด้วยพระพุทธคุณสุดจะบรรยาย พระมนต์ก็เลยได้รับการสืบสานต่อกันมานานนับร้อยปี จนถึงแบบเรียนสืบทอดมาถึง “หลวงพ่อรักษา” ผู้มองเห็นจุดสำคัญที่บารมี 30 ทัศ ก็เลยได้พลิกฟื้นตำรับวิชา ตกทอดวิชาโบราณ เพื่อขจัดปัดเป่าความลำบากให้แก่บรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งหลายแหล่ บรรดาลูกศิษย์พากันเรียกท่านว่า “หลวงพ่อรักษา 30 ทัศ” ต้นตำรับวิชากะตรุดมหาบารมี 30 ทัศ
 
เวทมนตร์คาถาบารมี 30 ทัศ พร้อมคําแปล

คำแปล
พระผู้มีพระภาคเจ้า ท่านนั้นแล ทรงถึงพร้อมแล้ว ซึ่ง บารมีเป็นทาน
ทรงถึงพร้อมแล้ว ซึ่งการเกิดขึ้นที่บารมีจากการให้ทาน ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งบารมีเป็นทานอันมีคุณประโยชน์สูงสุดเป็นอย่างมาก
ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งพระเมตตาบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งพระความเป็นมิตรบารมี
ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งพระขอความปรานีบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งพระมุทิตาบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งพระอุเบกขาบารมี
 

คำแปล
พระผู้มีพระภาคเจ้า ท่านนั้นแล ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่ง บารมีเป็นศีล
ทรงถึงพร้อมแล้ว ซึ่งการเกิดขึ้นที่ศีลบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งบารมีเป็นศีลอันเป็นประโยชน์สูงสุดอย่างมาก
ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งพระเมตตาบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งพระความเป็นมิตรบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งพระขอความกรุณาปรานีบารมีทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งพระมุทิตาบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งพระอุเบกขาบารมี
 

คำแปล
พระผู้มีพระภาคเจ้า ท่านนั้นแล ทรงถึงพร้อมแล้ว ซึ่ง บารมีเป็นเนกขัมมะ
ทรงถึงพร้อมแล้ว ซึ่งการเกิดขึ้นที่เนกขัมมะบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งบารมีเป็นเนกขัมมะอันมีคุณประโยชน์สูงสุดเป็นอย่างมาก
ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งพระเมตตาบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งพระความเป็นมิตรบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งพระได้โปรดบารมี
ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งพระมุทิตาบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งพระอุเบกขาบารมี
 

คำแปล
พระผู้มีพระภาคเจ้า ท่านนั้นแล ทรงถึงพร้อมแล้ว ซึ่ง บารมีเป็นสติปัญญา
ทรงถึงพร้อมแล้ว ซึ่งการเกิดขึ้นที่สติปัญญาบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งบารมีเป็นสติปัญญาอันมีคุณประโยชน์สูงสุดอย่างมาก
ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งพระเมตตาบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งพระความเป็นมิตรบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งพระขอความกรุณาบารมี
ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งพระมุทิตาบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งพระอุเบกขาบารมี
 

คำแปล
พระผู้มีพระภาคเจ้า ท่านนั้นแล ทรงถึงพร้อมแล้ว ซึ่ง บารมีเป็นบากบั่น
ทรงถึงพร้อมแล้ว ซึ่งการเกิดขึ้นที่วิริยะอุตสาหะบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งบารมีเป็นพากเพียรอันมีคุณประโยชน์สูงสุดเป็นอย่างมาก
ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งพระเมตตาบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งพระความเป็นมิตรบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งพระได้โปรดบารมี
ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งพระมุทิตาบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งพระอุเบกขาบารมี
 

คำแปล
พระผู้มีพระภาคเจ้า ท่านนั้นแล ทรงถึงพร้อมแล้ว ซึ่ง บารมีเป็นความอดทน
ทรงถึงพร้อมแล้ว ซึ่งการเกิดขึ้นที่ความอดกลั้นบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งบารมีเป็นความอดทนอันเป็นประโยชน์สูงสุดอย่างมาก
ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งพระเมตตาบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งพระความเป็นมิตรบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งพระโปรดบารมี
ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งพระมุทิตาบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งพระอุเบกขาบารมี
 

คำแปล
พระผู้มีพระภาคเจ้า ท่านนั้นแล ทรงถึงพร้อมแล้ว ซึ่ง บารมีเป็นสัจจะ
ทรงถึงพร้อมแล้ว ซึ่งการเกิดขึ้นที่สัจจะบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งบารมีเป็นสัจจะอันมีสาระสูงสุดเป็นอย่างมาก
ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งพระเมตตาบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งพระความเป็นมิตรบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งพระขอความกรุณาปรานีบารมี
ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งพระมุทิตาบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งพระอุเบกขาบารมี
 

คำแปล
พระผู้มีพระภาคเจ้า ท่านนั้นแล ทรงถึงพร้อมแล้ว ซึ่ง บารมีเป็นอธิษฐาน
ทรงถึงพร้อมแล้ว ซึ่งการเกิดขึ้นที่อธิษฐานบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งบารมีเป็นอธิษฐานอันมีคุณประโยชน์สูงสุดอย่างมาก
ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งพระเมตตาบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งพระความเป็นมิตรบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งพระโปรดบารมี
ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งพระมุทิตาบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งพระอุเบกขาบารมี
 

คำแปล
พระผู้มีพระภาคเจ้า ท่านนั้นแล ทรงถึงพร้อมแล้ว ซึ่ง บารมีเป็นเมตตา
ทรงถึงพร้อมแล้ว ซึ่งการเกิดขึ้นที่เมตตาบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งบารมีเป็นเมตตาอันเป็นประโยชน์สูงสุดอย่างมาก
ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งพระเมตตาบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งพระความเป็นมิตรบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งพระขอความปรานีบารมี
ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งพระมุทิตาบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งพระอุเบกขาบารมี
 
คำแปล
พระผู้มีพระภาคเจ้า ท่านนั้นแล ทรงถึงพร้อมแล้ว ซึ่ง บารมีเป็นอุเบกขา
ทรงถึงพร้อมแล้ว ซึ่งการเกิดขึ้นที่อุเบกขาบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งบารมีเป็นอุเบกขาอันมีคุณประโยชน์สูงสุดอย่างมาก
ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งพระเมตตาบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งพระความเป็นมิตรบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งพระขอความกรุณาบารมี
ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งพระมุทิตาบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งพระอุเบกขาบารมี
 

คำแปล
พระผู้มีพระภาคเจ้า ท่านนั้นแล ทรงถึงพร้อมแล้ว ซึ่ง บารมีเป็นทสบารมี
ทรงถึงพร้อมแล้ว ซึ่งการเกิดขึ้นที่ทสบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งบารมีเป็นทสบารมีอันเป็นประโยชน์สูงสุดอย่างมาก
ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งพระเมตตาบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งพระความเป็นมิตรบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งพระโปรดบารมี
ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งพระมุทิตาบารมี ทรงถึงพร้อมแล้วซึ่งพระอุเบกขาบารมี
 

คาถาอาคมบารมี, อาคมบารมี 30 ทัศ หลวงพ่อรักษา, บดสวดมนต์ไหว้พระเสริมดวง, บทสวดมนตร์แก้โชคชะตาราศี, บทสวดมนตร์แล้วดี, บทสวดมนต์เสริมมิ่งขวัญ, สวดมนต์ไหว้พระ, สวดมนต์ไหว้พระเพิ่มบารมี, สวดมนต์ไหว้พระเสริมดวง, สวดมนต์ไหว้พระแก้โชคเคราะห์